Posted by: Administrator | October 22, 2014

Ċirkulari lill-ġenituri

Għeżież Ġenituri,

Nixtieq nirringrazzjakom li ġejtu bi ħġarkom għal-laqgħat li organizzajna għall-ġenituri ta’ kull klassi mill-Kinder sal-Year 6. Ftit kienu li m’attendewx u nispera li darb’oħra jagħmlu mill-aħjar biex jattendu biex ikunu jafu x’qed jiġi mgħallem fil-klassi tat-tfal tagħkom.

DATI IMPORTANTI

STAFF MEETING

Nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Ottubru ser ikollna Staff Meeting. Għalhekk dakinhar it-tfal jispiċċaw skola f’nofsinhar. (12.00pm)

VAGANZI MID-TERM

It-Tnejn 3 ta’  Novembru u t-Tlieta 4 ta’ Novembru huma vaganzi.

UNIFORM FREE DAY

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Novembru se tkun ġurnata fejn it-tfal jistgħu jiġu mingħajr uniformi.  Dawk it-tfal li jiġu mingħajr uniformi mitluba jagħtu donazzjoni ta’ 50c. Min irid jista’ wkoll jixtri hotdog ippreparat fil-kitchen lab tal-iskola għall-prezz ta’ €1. Intom mitluba ġġibu l-flus mhux iktar tard minn nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru 2014. Din mhix ħaġa ta’ bilfors iżda min iħoss li għandu jgħin jista’ jgħin. Grazzi.

PARENTS’ EVENING

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Novembru ser issir Parents Evening. Intom mitluba tiġu l-iskola mill-4.00pm sas-6.00pm biex tkunu tistgħu tkellmu lill-għalliema tat-tfal tagħkom dwar il-progress ta’ wliedkom. L-għalliema se jagħtukom appuntament x’ħin tiġu biex tkellmuhom. Dakinhar it-tfal jispiċċaw l-iskola f’nofsinhar (12.00pm).

CELEBRATION DAY (PRIZE DAY)

Ser issir nhar it-Tlieta 16 ta’ Diċembru 2014. Il-ħin u aktar dettalji jingħataw meta jibda joqrob iż-żmien. Din is-sena l-musical se jkun b’tema fuq il-Milied u ħa sservi wkoll bħala Kunċert tal-Milied. Kulħadd mistieden dakinhar. Ħallu din id-data libera biex tkunu tistgħu tattendu.

Dame Marianne Zammit

Kap tal-iskola

Posted by: Administrator | October 6, 2014

Attenzjoni: Ġenituri tar-Raba’ Sena

Għeżież ġenituri,

Infakkarkom li għada għandkom il-laqgħa mal-għalliema tal-klassi tagħkom, ġejjin xi uffiċċjali minn Malta u ser tingħataw t-tablets.  Għalhekk importanti li ma tinsewx iġġibu magħkom il-kuntratt iffirmat tat-tablet.  Min ma jġibx miegħu dan il-kuntratt ma jistax jingħata tablet.

Grazzi

Dame Marianne Zammit

Kap tal-iskola

Posted by: Administrator | October 1, 2014

Bdejna sena skolastika ġdida

Għeżież Ġenituri,

Bl-għajnuna ta’ Alla bdejna sena skolastika ġdida. It-tfal reġgħu rritornaw l-iskola u magħhom żdiedu oħrajn. Illum bdew ukoll it-tfal tal-kindergarten. Din is-sena fl-iskola ġew t-tfal ġodda u fil-fatt għandna  125+2 = 127.

L-Istaff tal-iskola tagħna huwa ffurmat hekk:-

Kinder 1.1    Ms. Violet Portelli.

Kinder 1.2    Ms. Joyce Buttigieg.

Kinder 2       Ms. Carmen Mifsud.

Drama          Ms. Mary Theuma.

Year1           Ms. Carmen Cardona/Ms. Lorietta Buttigieg/Ms. Natasha Sultana.

Year 2          Ms. Isabelle Attard/Mr. Eric Xuereb.

Year 3          Ms. Marija Rita Vella/Ms. Janice Grech.

Year 4          Ms. Charmaine Grech/Ms. Carmen Joan Scicluna/Ms. Josephine Scicluna.

Year 5          Mr. Etienne Vella/Mr. Paul Tabone/Ms. Vanessa Sciberras.

Year 6          Ms. Silvana Agius/Mr. Paul Tabone/Ms. Melissa Grech.

Ma’ dawn hemm dawn l-għalliema tal-Peripatetic.

Ms. Frances Cauchi                       ICT

Mr. George Mizzi                           Drama.

Ms. Laura Rapa                             Music.

Mr. Paul Camilleri                          Health and Safety.

Mr. Victor Agius                             Art.

Ms. Jacqueline Camilleri               PSD.

Ms. Karen Borg                             PSD.

Ms. Sonia Zammit                         PE.

Ms. Mariosa Theuma                    Science.

Mr. Joseph Gatt                            Science

Ms. Joanna Buttigieg                    Catch Them Young

Mr. Donald Theuma Scerri          Guidance Teacher

L-għalliema, LSA’s ul- K’A’s huma lkoll professjonisti f’xogħolhom u se jagħmlu dak kollu possibbli biex uliedkom jimxu ‘l quddiem.  L-Asst. Kap Mr. Joseph Refalo flimkien miegħi se nagħtukom kull għajnuna u support.

Dħul u ħruġ fl-Iskola.

Kull min jiġi fl-iskola irid idoqq il-qanpiena biex niftħulu. Ma tistgħux tibqgħu sejrin fil-klassijiet. Trid tkellem lil Asst. Kap jew lili. Dan qed nagħmlu għall-ġid tat-tfal l-oħra. Ma jistax ikun li tidħlu fil-klassijiet t’uliedkom bla permess. Min jiġi għat-tfal qabel il-ħin jiġi fl-uffiċċju tal-iskrivani biex jiffirma li ħadhom.

Animal Awareness Day u Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Ottubru fis-1.15pm ser issir l-ewwel quddiesa fis-sala tal-Iskola. Il-ġenituri huma mistiedna li jattendu u jġibu magħhom il-pet tat-tfal biex wara l-quddiesa jiġu mbierka mill-Arċipriet fil-Hall stess. Kif tispiċċa ċ-ċerimonja tat-tberik tkunu tistgħu tieħdu t-tfal lura magħkom id-dar.

Laqgħat magħkom

Bħas-snin l-imgħoddija nixtieq li niltaqa’ magħkom fil-parents meeting li se ssir apposta mill-għalliema ta’ kull klassi.

Id-dati huma dawn:-

It-Tnejn 6 ta’ Ottubru 2014        Year 6     fis-1.30pm

It-Tlieta 7 ta’ Ottubru 2014        Year 4     fis-1.00pm. (Dakinhar se jqassmu t-tablets lit-tfal tagħkom).

L-Erbgħa 8 ta’ Ottubru 2014      Year 5    fis-1.30pm

It-Tnejn 13 ta’ Ottubru 2014     Year 3      fis-1.30pm

It-Tlieta 14 ta’ Ottubru 2014      Year 2     fis-1.30pm

L-Erbgħa 15 ta’ Ottubru 2014    Year 1    fis-1.30pm

Il-Ħamis 16 ta’ Ottubru 2014     Kinder 1,2    fis-1.30pm

Nixtieq ngħidilkom grazzi ta’ kemm qed tibgħatu lil uliedkom puliti u bl-uniformi nadifa. Hemm xi tfal li mhux qed jiġu b’żarbun iswed. Jekk jogħġobkom araw li tibgħatuhom bl-uniformi kompluta kif suppost.

Ma nixtieqx li t-tfal iġibu ħelu, juices jew croissants l-iskola. L-iskema tal-Frott u Ħaxix reġgħet bdiet. Tinsewx tapplikaw biex it-tfal ikunu jistgħu jieħdu dan il-frott b’xejn.

Infakkarkom fil-‘Breakfast Club’. Kull min jixtieq jista’ japplika jew iċempel l-iskola biex ngħinuh japplika.

Dame Marianne Zammit

Kap tal-Iskola.

Posted by: Administrator | June 24, 2014

Ċirkulari

Għeżież Ġenituri,

Eżamijiet Annwali

Nerġa’ nfakkarkom li għada jibdew l-Eżamijiet Annwali għat-tfal tal-yr.4, 5, u 6. Għinuhom u ħeġġuhom biex jagħmlu l-aħħar sforz ħalli jgħaddu bħalma dejjem għaddew. Pero’ fehmuhom u daħħlulhom f’moħħhom li trid tistudja biex tgħaddi u trid tgħin ruħek biex Alla jgħinek. Qed nerġa’ nibgħatilkom it-timetable.

Laqgħa Importanti għalikom għalliema u ġenituri

Ser issir laqgħa ta’ nformazzjoni dwar xoghlijiet li ser isiru fl-iskola tagħna matul is-Sajf. Rappreżentanti mid-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi ikun preżenti flimkien mas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Meta:- Nhar il-Ħamis 26 ta’ Ġunju 2014
Ħin:- 12.15pm
Post:- Fis-Sala tal-Iskola.

L-Aħħar Ġurnata tal-Iskola

L-Aħħar Ġurnata tal-Iskola għat-tfal hija nhar il-Ħamis 26 ta’ Ġunju.

Qari waqt il-vaganzi

Filwaqt li nixtieq vaganzi sbieħ lil kulħadd fejn ikunu jiem ta’ mistrieħ. Importanti wkoll li ma tinsewx li t-tfal biex jirnexxu għandhom bżonn jaqraw anke fil-vaganzi tas-Sajf. Tħallux tfal jiġru barra waħedhom imma araw li jkunu okkupati jagħmlu xi ħaġa xi crafts jew xi hobby favorit tagħhom.

Ftuħ tal-Iskola

L-Iskola terġa’ tibda għat-tfal tal-Primarja nhar it-Tnejn 22 ta’ Settembru u tal-Kinder jibdew nhar l-Erbgħa l-1 ta’ Ottubru 2014.

Posted by: Administrator | June 23, 2014

Eucharistic Day

ImageImageImageImage

Posted by: Administrator | May 12, 2014

Information meeting for all parents and guardians in Gozo

blog1

Posted by: Administrator | April 3, 2014

Ċirkulari lill-ġenituri 3 ta’ April, 2014

Għeżież ġenituri,

Nixtiequ ninfurmawkom li fil-ġimgħat li ġejjin ser isiru xi lezzjonijiet dwar ‘Growing Up’ (Edukazzjoni Sesswali) fil-klassijiet tal-5 u s-6 sena, mill-għalliema tal-P.S.D.  Għaldaqstant se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom jinsabu fil-5 u s-6 sena, dwar dan is-suġġett.  Il-laqgħa ser issir mill-għalliema tal-P.S.D. nhar it-Tnejn, 7 ta’ April 2014 fis-sala tal-iskola fis-1.45pm.

Dame Marianne Żammit

Kap tal-Iskola

Posted by: Administrator | March 28, 2014

Ċirkulari lill-ġenituri

Grazzi mill-qalb li lkoll ikkoperajtu magħna għax it-tfal kollha reġgħu rritornaw il-karti tal-eżamijiet l-iskola. Nixtieq nisma’ minn għandkom jekk qbiltux ma’ din l-inizzjattiva jew le. Kien hemm vantaġġi li flejtu u rajtu l-karti jew le?                                                                          

It-Tifel li sar papa                                                                                                                                                                        

Se joħroġ ktieb b’rakkont ħelu għat-tfal dwar il-ħajja tal-Papa Ġwanni Pawlu II li se jkun qaddis fis-27 ta’ April 2014. Kitba ta’ Andrew Borg u b’illustrazzjonijiet kollha bil-kulur ta’ Nicole Darmanin. Jekk tordnawh issa mill-iskola, tistgħu tixtruh bil-prezz ta’ €6.00 qabel il-pubblikazzjoni. Wara, l-ħwienet se jbigħuh bi prezz ogħla.

Posted by: Administrator | March 26, 2014

Ċirkulari lill-ġenituri 24 ta’ Marzu, 2014

Għeżież ġenituri,                                                                                

“Tablets”  għat-tfal tar-raba sena                                          

Bi pjaċir inħabbrilkom  li fis-sena skolastika li jmiss it-tfal tar-raba’ sena tal-iskola tagħna,  ser jingħatawlhom it-“tablets”.  Huwa unur għalina li aħna l-unika skola li  ġiet magħżula mill-Kulleġġ t’Għawdex għal-proġett pilota tat-“tablets” għat-tfal kollha tar-raba’ sena.  Dan kien mertu tal-għalliema tar-raba’ sena, Ms Charmaine Grech li wara”interview” li għamlet hi u l-kap tal-iskola ġiet magħżula l-iskola tagħna.  Ms Grech  flimkien mal-SMT ħadmu biex l-iskola tagħna tintgħażel għal dan il-proġett.  Għalhekk mis-sena d-dieħla t-tfal kollha tar-raba’ sena tal-iskola tagħna ser jingħataw “tablet” biex jużawh.

Breakfast Club                                                                  

L-istudenti kollha li applikaw għal Breakfast Club ikkwalifikaw biex dan jibda jingħatalhom.  Aktar dettalji dwar din l-attivita’ jingħatalkom fil-laqgħa li ser issir għalikom il-genituri li applikajtu nhar il-Gimgħa 28 ta’ Marzu fl-10.00a.m fl-iskola primarja tar-Rabat.  Aktar dettalji tajniehom lit-tfal tagħkom.

Science day in Gozo                                                          

It-tfal tas-sitt sena ser imorru l-ewwel il-Ministeru għal Għawdex , fejn ser jaraw is-‘science exhibition’ u wara ser imorru l-Għarb għall-hands –on  experience organizzata mill-Health and Safety.

Field Day                                                                    

Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Marzu t-tfal kollha mill-Kinder sal-Year 6 ser jieħdu sehem fil-field day li ser tiġi organizzata fl-iskola tagħna.  Importanti li f’dan il-jum it-tfal jiġu bil-P.E kit u jġibu beritta u flixkun ilma.

Nhar it-Tnejn 31 ta’ Marzu huwa Jum il-Ħelsien u għalhekk it-tfal m’għandhomx skola.

Dame Marianne Zammit

Kap tal-iskola

Posted by: Administrator | March 7, 2014

Ċirkulari

Gheziez Genituri,

Ghada huwa Jum il-Genituri. It-tfal m’ghandhomx skola u intom mistiedna u obbligati li fl-interess ta’ wliedkom tigu l-iskola u taraw il-progress li qeghdin jaghmlu wliedkom. Inghatajtu appuntament u tajjeb li tkunu hawn f’dak il-hin stipulat  biex ma tantx tistennew.

Se jkollkom l-opportunita’ li tidhlu fil-klassi tat-tfal taghkom u taraw b’ghajnejkom l-ambjent sabih u edukattiv li nipprovdu f’kull klassi.Kellmu lil ghalliema u filwaqt li jurukom il-progress ta’ wliedkom titkellmu maghhom ukoll dwar affarijiet ohra li forsi jippreokkupawkom.

AVVIZ   IMPORTANTI

Din is-sena ghall-ewwel darba se naghtukom il-Karti tal-Ezamijiet ta nofs is-sena li ghamlu wliedkom tal-yr.4, yr. 5 u yr. 6 kif ukoll l-Assessment Sheets li ghamlu t-tfal tal-yr.1, yr. 2 u yr. 3 biex tarawhom fil-kwiet ta darkom. Dawn se jinghataw bil-patt li : 

  • Genitur jiffirma li nghatawlu l-karti u kemm karti inghataw
  • Jigu rritornati l-iskola fi zmien gimgha jigifieri sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Marzu
  • Hadd ma jista’ jigi jikkomplenja fuq marki li jkunu nghataw. Qed naghmilha cara minn qabel li l-ebda marka m’hi se tinbidel.
  • Hadd ma jista’ izid jew inaqqas xejn minnhom.

JUM IC-CELEBRAZZJONI

L-istudenti taghna ga bdew bil-provi ghall-Jum ic-Celebrazzjoni li se tkun fit-8 ta’ Mejju 2014. It-tfal kemm subien kif ukoll bniet ghandhom bzonn ta flokk u qalziet tal-abanderado kulur il-laham/beige. Dawn ma jridux ikunu godda anzi jekk ikunu imqatta’ jew imzarrda ahjar ghax it-tfal iridu jidhru foqra. Ikollhom bzonn ukoll platt tal-qsari kannella, is-size tieghu nghidulkom aktar tard.

Grazzi tal-koperazzjoni.

Narawkom għada.

 

Dame Marianne Zammit

Kap tal-Iskola

 

Posted by: Administrator | February 28, 2014

Carnival Activity

Today, all students came to school wearing costumes.  Several activities were held at school.  Hurray for Carnival!Image

Image

Image

Image

Image

Image

Posted by: Administrator | February 27, 2014

Crazy Hat Day

On the 24th of February, a Crazy Hat day was organised by the Student Council. The students were asked to bring any hat to school. They wore their hat throughout the day. They were given a hot dog and pasta for lunch. Imagination and creativity were at their best on this day. Everyone had fun!

IMG_6008 (Medium)

IMG_6012 (Medium)

IMG_6013 (Medium)

Posted by: Administrator | February 14, 2014

Cirkulari lill-ġenituri

Għeżież ġenituri,

Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena

Nixtieq infakkarkom li l-eżamijiet ta’ nofs is-sena għat-tfal tal-Yr. 4, Yr. 5 u Yr. 6 se jibdew it-Tlieta 18 ta’ Frar. Ħeġġuhom jistudjaw u jagħmlu r-reviżjoni.  F’dawn il-ġranet it-tfal li jagħmlu l-eżami  biss imorru d-dar f’12.00p.m.

Parents’ Day

Il-Parents’ Day ser issir fis-7 ta’ Marzu l-ġurnata kollha. L-għalliema tal-klassi ser jagħtukom il-ħinijiet.  Dakinhar stess se tingħataw ir-riżultati t’uliedkom. Se nagħtukom ukoll għall-ewwel darba  l-karti tat-tifel jew tat-tifla biex teħduhom id-dar magħkom. Fil-kwiet tkunu tistgħu taraw fejn marru tajjeb uliedkom u fejn setgħu marru aħjar u tiddiskutuhom magħhom.  Importanti  li wara 3 ġimgħat it-tfal iridu jerġgħu jġibu l-karti tal-eżamijiet lura l-iskola biex jagħmlu l-korrezzjoni u reviżjoni mal-għalliema tal-klassi.   Importanti li dawn il-karti ma jintilfux għax dawn iridu jibqgħu l-iskola.  Persważa li intom responsabbli biżżejjed.

 Mard u Influwenza

 Jekk jogħġobkom  ġibu rispett lil xulxin.  Mhux sew li jintbagħtu tfal l-iskola bl-influwenza jew bid-dijareja. Huwa ħażin li mmardu tfal oħra.  M’aħniex se naċċettaw tfal bl-influwenza u  ġġibuhom għalxejn għax nerġa’ nibagħtuhom lura d-dar. It-tfal ta’ kulħadd huma għeżież f’għajnejna anke dawk li ma jifilħux u jiddispjaċini għalihom għax meta ġġibuhom morda nħoss li ma tħobbuhomx biżżejjed. Għax dakinhar posthom hu li   joqogħdu fis-sodda u jixorbu ftit brodu tajba.  Jekk jogħġobkom għallmu lil uliedkom jifflaxxjaw wara li jużaw it-toilet.  Il-purtinari wara kull brejk imorru jifflaxxjaw u jnaddfu t-toilet imma f’ħin ieħor uliedkom iridu jidraw jagħmlu dan. Toilet maħmuġ iġib il-mard kemm l-iskola kif ukoll id-dar.

 

Dame Marianne Zammit

Kap tal-Iskola

Posted by: Administrator | February 14, 2014

Half Yearly Examinations:

Half Yearly Examinations:

Posted by: Administrator | January 31, 2014

School Calendar February 2014

Għeżież ġenituri

Programm tal-Microsoft b’xejn

Din il-ġimgħa bgħatnielkom leaflet flimkien mal-email address u password tal-ilearn tat-tfal tagħkom biex tapplikaw għall-pakkett tal-microsoft li jiswa €99 u ser jingħata b’xejn.  Importanti li tapplikaw sa l-aħħar ta din il-ġimgħa għax opportunita’ bħal din mhux ta’ min jitlifha.  Jekk issibu xi problema biex tapplikaw tistgħu tiġu l-iskola jew iċċemplulna.

Kalendarju skolastiku Frar 2014

Tlieta 4 ta’ Frar              Jum is-siġar  –  Workshop Year 4, 5, u 6

Erbgħa 5 ta’ Frar            Healthy Breakfast – ġentilment offrut minn                                                                                                                                                David’s Bakery, Magro Brothers u Benna Dairy Products

Ħamis 6 ta’ Frar             Tabib jinvista lill-istudenti tal-Year 6

Ġimgħa 7 ta’ Frar            Staff Meeting – Skola sa nofsinhar   

Tnejn 10 ta’ Frar             Vaganza – Festa San Pawl

Tnejn 17 ta’ Frar             Eżamijiet ta’ nofs is-sena għall-istudenti tal-Year 4, 5 u 6                    

sal-Ġimgħa 21 ta’ Frar     Skola sa nofsinhar għal dawn l-istudenti

Tnejn 24 ta’ Frar             Crazy Hat Day organiżżata mill-għalliema tal-PSD        

Posted by: Administrator | January 17, 2014

School Calendar – October to December 2013

Date

Activity

Monday 23 rd September

Beginning of Scholastic Year

Tuesday 24th September

Visit to Arka to See Our Lady of Pompei

Tuesday 1st October

First Day of School For Kindergarten Children

Friday 4th October

Mass at 1.00pm

Feast Of St. Francis Blessing Of Pets @ 1.30pm

Monday  7th October

Meeting For Parents Year 6 @ 1.15

Tuesday 8th October

Meeting for Parents Year 5@ 1.15

Wednesday 9th October

Meeting for Parents Year 4 @ 1.15

Thursday 10th October

Meeting for Parents Year 3 @ 1.15

Friday 11th October

Rosary  at 8.30am in front of Madonna of Rosary

Meeting for Parents Year 2 @ 1.15

Arrival of Piggy Banks

Monday 14th October

Meeting for Parents Year 1 @ 1.15

Tuesday 15th October

Meeting for Parents Kinder1 & 2 @ 1.15

Friday 18th October

Jum Dun Karm Psaila

Wednesday 30th October

International School Library Day

Thursday 31st October

Staff Meeting School ends at 12.00p.m

Friday 1st November

Mid Term Holiday

Monday 4th November

Mid Term Holiday

Tuesday 5th November

Uniform Free Day – Fund Raising Activity

Thursday 7th November

Confessions

Friday 8th November

 Holy Mass

Monday 11th November

Feast of St. Martin

Thursday 28th November

Tentative Days Coffee Morning

Thursday 5th December

Libraries Day/Confessions

Friday 6th December

Holy Mass

Monday 9th December

Beginning of the Christmas Novena

Thursday 12th December

Community Chest Fund – Mass at Fontana Church

Friday 13th December

National Holiday

Wednesday 18th December

Film/Fun Day

Thursday 19th December

Christmas Concert

Friday 20th December

Party

Monday 23rd December to Monday 6th January 2014

Christmas Holidays

Tuesday 7th January

Beginning of 2nd Term.

Posted by: Administrator | September 29, 2013

Welcome back to school

Posted by: Administrator | June 17, 2013

Healthy Breakfast

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Ġunju it-tfal ħadu Healthy Breakfast l-iskola.  It-tfal tgħallmu kemm huwa importanti li filgħodu jieħdu kolazzjon tajjeb u x’tip ta’ ikel iridu jieħdu waqt kolazzjon. Nirringrazzjaw lil Magro Ltd u David’s Bakery li sponsorjaw din l-attivita’. Aktar ritratti. 

DSCF1982

Posted by: Administrator | April 26, 2013

Exams Time Tables

Year 6 Benchmark Exams Time Table

Year 4, 5 Annual Exams Time Table

Posted by: Administrator | April 26, 2013

Ċirkulari

Coffee Morning

Nhar it-Tnejn li ġej 29 ta’ April ser ikollna Coffee Morning fis-sala tal-iskola. Dan jibda fid-8.45am. Inħeġġukom biex tattendu għaliex matul dan il-Coffee Morning it-tfal tal-iskola ser jieħdu sehem f’attivitajiet fuq il-palk.

Tfal morda

Importanti li terġgħu tagħtu ż-żewġ numri tat-telefon fejn nistgħu nsibukom f’każ ta’ emerġenza lill-‘class teacher’.

Ġieli sibna diffikulta biex nikkuntattjawkom meta wliedkom jiġu l-iskola u ma jkunux jifilħu. Għalhekk huwa importanti ferm li n-numri li tagħtuna jirrispondihom xi ħadd waqt il-ħin tal-iskola.

Laqgħa dwar l-eżami tal-benchmark.

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Mejju fis-6.00pm ser issir laqgħa għall-ġenituri kollha tat-tfal tas-sitt sena fl-iskola sekondarja tas-Subien ir-Rabat u din tiġi mmexxija mill-Ministru tal-Edukazzjoni l-Onor. Evarist Bartolo. Inħeġġukom biex tattendu.

Ġbir ta’ karti u plastik

Il-Kompetizzjoni organizzata mill-Green MT għadha għaddejja u tispiċċa nhar it-Tlieta 30 ta’ April. Din il-ġimgħa l-iskola tagħna ġabret madwar 2000 kilo. Prosit u grazzi lil kull min għinna. Inħeġġiġkom biex tagħtu l-aħħar kontribut tagħkom billi tiġbrulna kemm jista’ jkun karti, kotba, gazzetti, kartun u plastik u ġġibuhom l-iskola mhux iktar tard minn nhar it-Tlieta fil-11.00am.

Grazzi

Posted by: Administrator | April 23, 2013

Coffee Morning

Għeżież Ġenituri,

Nhar it-Tnejn 29 t’April 2013, ser norganizzaw Coffee Morning fl-iskola.  Nieħdu gost ħafna jekk intom il-ġenituri tattendu għax barra li tieħdu gost, tkunu qed tgħinu lill-iskola.  Dakinhar xi studenti se jieħdu sehem fuq il-palk.  Il-Coffee Morning jibda fid-8.45a.m. u l-biljetti jinxtraw mill-iskola għall-prezz ta’ €2.50.  Tistgħu tibagħtu l-flus għall-biljetti mat-tfal tagħkom.

Picture1

Napprezzaw ħafna jekk hemm xi ġenituri li jixtiequ jagħtu xi rigal lill-iskola biex jittella’ bħala spot prize waqt din l-attivita’.

Dame Marianne Zammit

Kap tal-Iskola

Posted by: Administrator | April 23, 2013

April / May Calendar

17th April Musical Anne of Green Gables – Oratory Don Bosco – Year 4, 5, 6.
18th April Educational Excursion – Kinder 1, Kinder 2
19th April Hands on Farming – Year 1, 2, 3.

Recorder Recital Mdina – Year 5

22nd April Growing Up – Parental Meeting – Year 5, 6 Parents
   
1st May Public Holiday
3rd May Mass & Crowning of the Statue of Holy Mary
6th May Hands on Farming – Year 4
7th May General Rehearsal – Celebration Day
8th May College of Heads Meeting
9th May Celebration Day
10th May SDP – Full Day          No School for Students
14th May Visit to Presidents’ Kitchen Garden – Kinder 1, 2, Year 1, 2 & Parents
20th May Maths at home teaching method – Parents Year 1, 2, 4
23rd May World Book Day
29th May Benchmark – Year 6
30th May Benchmark – Year 6
31st May Benchmark – Year 6
Posted by: Administrator | March 27, 2013

GREEN MT

Għeżież ġenituri u tfal

reuse-reduce-recycleBħalma tafu l-iskola tagħna qegħda tieħu sehem fil-kompetizzjoni ta’ ġbir ta’ karti, kartun u plastik li qed tiġi organizzata mill-Green MT.  Bħalissa ninsabu fit-tieni post mill-iskejjel ta’ Malta u Għawdex. Għalhekk qed nitolbukom biex tiġbru kull materjal  bħal gazzetti, karti, kartonċin, fliexken tal-ħasil u tax-xorb u tibagħtuhom mat-tfal tagħkom wara l-vaganzi.  Bil-għajnuna tagħkom inkunu nistgħu nżommu t-tieni post jew nirbħu din il-kompetizzjoni.

L-iskola tagħna qed taħdem ħafna favur ambjent aktar b’saħħtu. Żur il-blog ta’ Ekoskola biex tara aktar attivitajiet li qed isiru fl-iskola marbutin mal-ambjent. Nirringrazzjaw ukoll lil Ms Ritienne u lil Ms Lorietta tax-xogħol siewi li qed jagħmlu biex imexxu l-kumitat ta’ Ekoskola.

Grazzi.

Posted by: Administrator | March 21, 2013

Ċirkulari

Għeżież Ġenituri,

Nixtieq ninfurmakhom li fil-

21 ta’ Marzu    ser ikollna l-qrar għat-tfal tal-yr.4, yr.5 u yr.6

22 ta’ Marzu  –  Id-Duluri.   Quddiesa għat-tfal kollha fil-Hall.

25 ta’ Marzu –  Yr. 4, Yr. 5, Yr. 6 ser imorru Wasteserv, u c-Civil Protection Department

26 ta’ Marzu    –    Fl-4.30pm fuq Radju Lauretana Programm bl-isem Nitkellmu Ma………….. Li se jkun apposta għalikom il-ġenituri fejn ninfurmawkom x’servizzi edukattivi noffru fl-iskola.

26 ta’ Marzu   –   It-tfal kollha mill-Kinder sal-Yr. 6 ser jattendu għall-quddiesa ta’ Pinu u wara nagħmlu l-Via Sagra fuq l-Għolja t’Għammar. (It-tfal tal-Kinder nieqfu bihom half way u joqogħdu jieklu u jilagħbu ftit f’area ċatta u kbira li hemm f’nofs it-telgħa). Immorrux jew le jiddependi mit-temp. Prezz tat-transport  75c.

Posted by: Administrator | March 17, 2013

Ċirkulari

Għeżież Ġenituri,

Prosit u grazzi mill-qalb talli ġejtu bi ħġarkom għal Parents’ Day organizzata għalikom. L-attendenza tagħkom il-ġenituri tal-yr.1,  yr.2, yr. 3, yr. 4, yr. 5 u yr. 6 kienet tajba ħafna Fil-Kindergarten kienet tajba. Rajt il-progress u r-riżultati tat-tfal kollha waqt li ffirmajthom u ħadt ħafna pjaċir bir-riżultati sbieħ li ġabu. Kellhom marki tajbin ħafna. Prosit lit-tfal kollha u anke lilkom ġenituri li kontu hemm tgħinuhom u tinkuraġġuhom biex waslu sa fejn waslu. Ma rridx ninsa ngħid prosit lil għalliema kollha tal-impenn kontinwu li huma jwettqu fil-Klassi u tal-preparamenti li jagħmlu biex it-tagħlim ikun tal-aqwa livell.

 Qari 

Bi pjaċir ngħid li issa Pawlu qed jagħti servizz fil-librerija mill-Kunsill Lokali. Ftaħna bieb mill-kuritur tal-iskola biex l-istudenti ma joħorġux minn barra u hekk nhar t’Erbgħa l-istudenti kollha jistgħu jbiddlu l-kotba. Ħeġġu lil uliedkom jaqraw. Mill-qari jġibu l-ideat biex jiktbu komponimenti sbieħ fejn jużaw aġġettivi, idjomi, kliem ġdid li jkunu ltaqgħu miegħu f’dawn il-kotba. B’hekk itellgħu l-livell tal-kitba.

 Eżerċizzi tar-Randan

Bdew l-eżerċizzi tar-Randan fl-iskola tagħna. Qed isiru mid-Djaknu Gabriel Gauci. Tajjeb li f’dawn il-ġranet inħejju lit-tfal tagħna jagħmlu xi sagrifiċċju. Imbagħad l-Arċipriet se jieħu ħsieb il-Qrar nhar il-Ħamis 21 ta’ Marzu u l-għada fid-Duluri se jkollna quddiesa għat-tfal kollha.

 Hamper

Il-hamper tela’ bin-numru 67. Jekk jogħġobkom iċċekkjaw x’numri kellkom.

 M’għandniex skola

Nhar id-19 ta’ Marzu m’għandniex skola. Vaganzi tal-Għid jibdew fis-27 ta’ Marzu  u jispiċċaw fit-3 t’April. Nerġgħu lura l-iskola 4 t’April.

Yr. 6  Għażla ta suġġetti.

Ħriġna l- applikazzjonijiet għat-tfal  tal-yr. 6 biex jagħżlu s-suġġetti għas-sena skolastika li jmiss. Dawn jagħlqu għada. Jekk jogħġobkom ibagħtuhom għada mat-tfal tagħkom.

Toys u Soft Toys Użati

Min għandu xi pushchairs tal-pupa u xi bicycles użati li ma baqagħlux bżonnhom għax it-tfal kibru aħna napprezawhom biex nużawhom mat-tfal tal-Kinder. Naċċettaw ukoll puzzles tal-injam u soft toys. Grazzi.

Dame Marianne Zammit

Kap tal-Iskola.

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.