Programm fuq Radju Lauretana

Xi wħud mit-tfal ingħataw iċ-ċans jitkellmu dwar xi attivitajiet u proġetti li għamlu fil-klassi tagħhom marbutin ma’ EkoSkola.  Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Dawn it-tfal irnexxielhom iwasslu messaġġ importanti lis-semmiegħa kollha dwar il-ħarsien tal-ambjent. Prosit kbira lill-għalliema u l-LSA’s kollha tax-xogħol siewi li sar.  Grazzi wkoll lill-Ms. Sylvana li ppreżentat dan il-programm kif ukoll lit-tekniku Mr. Charles.

Picture2

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Special Assembly

Picture1

Ftit tal-jiem ilu saret ‘Special Assembly’. Xi wħud mit-tfal ta’ kull klassi tkellmu dwar l-attivitajiet u proġetti li għamlu marbutin ma’ EkoSkola. L-għan prinċipali ta’ dawn l-attivitajiet kien biex inkomplu nibżgħu u kif ukoll nsebħu l-ambjent ta’ madwarna. Dan kollu sar bil-għajnuna tal-għalliema u LSA’s ta’ kull klassi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eko Skola year 1

L-Iskart għandu valur ….Ejjew nużawh!

Bħala parti mill-proġett ta’ Eko Skola t-tfal tgħallmu jnaqqsu, jużaw mill-ġdid u jirriċiklaw l-iskart. Flimkien iddiskutejna liema skart jiġi riċiklat, is-simbolu tar-riċiklaġġ, il-kulur tal-kontenituri u x’ jintrema’ fihom. Wara rajna  x’ jiġri mill-plastik, karta, ħġieġ u metall li jinġabar. Aħna għamilna użu mill- “bring-in sites”  Ta’ Passi fil-lokalità tagħna.

recycling

Agħfas hawn biex tara r-ritratti.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ekoskola

Waqt il-lezzjoni tax-xjenza, il-klassi tat-tieni sena tkellmu fuq il-pjanti.  Bdejna nitkellmu fuq żrieragħ differenti.  Imbagħad rajna l-partijiet tal-pjanta: x’ngħidulhom u x’użu għandhom għall-pjanta.  Rajna ukoll  x’għandhom bżonn il-pjanti biex jikbru.  Biex nipprattikaw dak li tgħallimna, kull tifel u tifla ħawwel l-ful.  Biex nużaw materjal riċiklat, qsamna fliexken tal-ilma użati, għamilna l-ħamrija u ħawwilna l-ful.  Biex inżejnuh, waħħalna tapp tal-fliexken bħala imnieħer u għajnejn minn karti użati.  Għamilna 2 mill-ful ġot-tajjar biex naraw x’differenzi ikun hemm.

20141205_092423          20141211_103527

20141211_103609     20141222_092502

20150202_081927               20150202_082019 20150206_115539          20150206_115417

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ekoskola – Yr 5 – Creating a Poster

You can’t miss it! It’s everywhere… all over our planet. It makes people, other animals and plants sick or even kills them. It’s even making the climate change. It’s Pollution! All Year 5 children created a poster with the title ‘Auntie Pollution’ (Antipollution). The kids’ desire is to make all people and children visiting our school aware that we humans are the cause of such pollution and we have to try to stop it now before it’s too late!

Click here to watch all the photos

Class poster

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Further information about candidates for the MAPSSS Election

Click here to get more information about the candidates for the MAPSSS Election.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Updated Half Yearly Examinations Time Table

updated timetable

Posted in Uncategorized | Leave a comment