Jum Ewkaristiku

Għeżież Ġenituri,

 Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju 2010 huwa Jum Ewkaristiku fl-Iskola tagħna. Matul dan in-nofstanhar nirringrazzjaw ’l Alla għal kull ma għamel magħna matul din is-sena skolastika.

Fit-8.30am ikollna l-Quddiesa. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament madwar l-iskola. Imbagħad ikun hemm l-adorazzjoni. Fil-11.50am tingħata l-Barka Sagramentali. It-tfal huma mistiedna biex jiġu libsin ilbies abjad kif hija drawwa tal-iskola tagħna. Huma mistiedna ukoll li jġibu magħhom fjuri mqatta’ ġo kannestru żgħir biex ikunu jistgħu ixerrduh minn fejn jgħaddi s-Sagrament.

Ġenituri, qraba u nies oħra huma mistiedna għall-programm kollu.   Grazzi ħafna.

Pauline Grech

Kap tal-Iskola

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s