Green Flag Award

Nhar l-Erbgħa, 23 ta’ Novembru 2011, kienet ġurnata speċjali għall-iskola tagħna.  Dan għaliex waqt ċerimonja li saret fl-iskola tagħna, ġejna mogħtija l-’Green Flag’.  Dan huwa unur kbir għall-iskola u anke għar-raħal tagħna.  Prosit kbira lil kulħadd, speċjalment lill-kumitat ta’ Ekoskola!! Nibqqgħu naħdmu flimkien biex inżommu dan l-unur. Biex tara aktar ritratti żur il-blog tal-Ekoskola.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Green Flag Award

 1. Etienne says:

  Nixtieq ngħid prosit kbira lil Mrs Ritienne u lil Mrs Lorietta tax-xogħol kbir u siewi li għamlu matul dawn l-aħħar sentejn fil-kumitat ta’ Ekoskola. Sigħat ta’ xogħol moħbija għal ġid tat-tfal u tar-raħal t’Għajnsielem. Mingħajr l-għajnuna tagħhom l-iskola tagħna ma kienet qatt takwista dan l-unur prestiġjuż tal-‘Green Flag’. Prosit u grazzi.

  Mr Etienne Vella

 2. Dame Marianne Zammit says:

  Nixtieq nghid prosit lil ghalliema u l-istudenti kollha tal-iskola taghna. Ilkoll hadmu mal-link teachers Ms Ritienne u Ms Lorietta biex irbahna il-Green Flag. Prosit u well done tmur liIl-kumitat ta’ ekoskola li hu maghmul mill-istudenti. Dawn hadmu bis-shih biex hajru lil shabhom u lil kulhadd biex jirrecikla, nerghu nuzaw qabel narmu u innaqsu. Jiehdu hsieb li l-qxur tal-frott jigi mitfuh fil-kompost bin u tant affarijiet ohra. Dak li tghallmu fl-iskola zgur li haduh id-dar u fil-komunita. Ir-rahal ta’ Ghajnsielem kollu ghadu jkun kburi bl’achievement li ghamilna.

  Grazzi kbira tmur ukoll lit-teacher Mr Etienne Vella li jiehu hsieb li jigbed ir-ritratti ta’ kull attivita li jkollna fl-iskola. Mhux ir-ritratti biss imma jiehu hsieb ukoll din il-website tal-iskola li tkun il-hin kollu aggornata.

  Dame Marianne Zammit

 3. Karen Mercieca says:

  Prosit kbira tmur ghall istudenti u l- ghalliema kollha specjalment Ms Lorietta u Ms Ritienne.Ma rridux inhallu barra l- ghajnuna u l- energija kbira li tat l- ex madam taghna Ms Pauline Grech li permezz tax- xoghol imprezzabli u l- hila kapacissima taghha l- iskola taghna hadet dan l- unur tal- Green Flag. Well done Ms Pauline Grech.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s