Ċirkulari

Għeżież Ġenituri,

Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Loreto l-Arċipriet laqgħana fil-Knisja biex iċċelebrajna l-quddiesa lkoll flimkien. Grazzi lill-Arċipriet.

Betlehem f’Għajnsielem 12 u 14 ta’ Diċembru

Ħafna mill-istudenti tagħna ipparteċipaw f’ Betlehem f’Għajnsielem. Grazzi tmur lil Miss Theuma u lil l-għalliema kollha, LSA’s u KA’s li qattgħu ħafna ħin mat-tfal.

It-tfal li ma ħadux sehem ħadniehom jaraw il-personaġġi u l-annimali sbieħ li kien hemm. Prosit lill-organizzaturi, parteċipanti u lil Ms. Sonia Mallia u lil Mr. Charles Portelli u lilkom ġenituri li tajtu kontribut.

Piggy Bank 14 ta’ Diċembru

Ser jinġabru l-Piggy Banks mill-Community Chest Fund. Grazzi lil kull min ta minn qalbu biex nimlewhom. Il-Bambin ikattrilkom.

Kummissarju tat-tfal 14 ta’ Diċembru

Żewġ studenti minn tagħna ser jippreżentaw lill-iskola u sejrin għall-laqgħa mal-Kummissarju tat-tfal għall-laqgħa. Intagħżlu tnejn biss minn kull skola.

Quddiesa tal-Community Chest Fund 15 ta’ Diċembru

Ser issir quddiesa fil-Parroċċa ta’ Kerċem fejn il-President ta’ Malta ser jiġbor fondi minn kull skola għall-Community Chest Fund.

General Rehersal 16 ta’ Diċembru

It-tfal kollha ser isirilhom General Rehersal tal-Kunċert tal-Milied. Dakinhar it-tfal kollha jistgħu jiġu bit-Track Suit.

Wara r-rehersal il-Year 3 u l-Year 4 sejrin Trekking.

Ħarġa għat-tfal It-Tnejn 19 ta’ Diċembru

Din ser tkun ġurnata sabiħa għat-tfal. It-tfal mill-Year 1 sa Year 6 ser imorru jaraw flimkien mal-għalliema kollha tagħhom Dolphin’s Tale fic-Citadel Cinema. It-tfal tal-Kinder se jibqgħu l-iskola u jaraw film addattat għalihom li jismu Kung Fu Panda. Il-kbar wara l-film ser imorru jaraw esebizzjoni tal-Presepji fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex. Kif nirritornaw lkoll l-iskola se jkollna ikla lkoll flimkien fil-Hall tal-Iskola. Dawn ser jingħataw burger, chips u salad jew nugget chips u salad. Il-prezz li jinkludi t-transport, l-film u l-ikel huwa ta’ €9. It-tfal tal-Kinder se jkollhom chicken nuggets u chips u salad. Il-Prezz tagħhom hu €3. Wara l-ikla l-iskola ser toffri u tagħmel kejk aħdar li jirrapreżenta l-Green Flag li rbaħna u t-tfal kollha ser jingħataw biċċa kejk għax jixirqilhom ta’ kemm tħabtu biex irbaħnieha.

Kunċert tal-Milied 20 ta’ Diċembru

Intom ġenituri u nanniet mistiedna għall-Kunċert tal-Milied li ser isir għalikom. Dan il-Kunċert ser jibda f’12.00pm. Please kunu seated 10 minuti qabel biex nibdew fil-ħin. Waqt din l-attivita’ ser jittella l-presepju li tatna Emerenziana Zerafa. Minn hawnhekk nirringrazzjaha tal-presepju u ngħidilha Prosit kemm hu sabiħ.

Qrar 21 ta’ Diċembru

 F’dan il-jum ser isir il-qrar.

 Quddiesa 22 ta’ Diċembru

 Ser issir quddiesa mill-Arċipriet u wara party lit-tfal f’kull klassi. Bħas-snin l-imgħoddija l-Kinder iħallsu €1, Year 1, Year 2, Year 3 iħallsu €2, Year 4, Year 5, Year 6 iħallsu €3. Jekk hawn xi familji li hija problema għalihom javviċinawni u nirranġa jien.

 Ta’ kuljum qiegħda ssir in-Novena tal-Milied animata minn klassijiet differenti.

 Nixtiqulkom ilkoll Milied qaddis u Sena mimlija kull barka, paċi u sliem.

  It-tfal jerġghu jirritornaw l-iskola nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar 2012.

Dame Marianne Zammit

A/Head of School

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s