Ċirkulari

Għeżież Ġenituri

 Nixtieq ninfurmakom li minn għada l-iskola tibda tiftaħ il-bieb prinċipali tagħha fit-8.10a.m.  Jekk jogħġobkom tibagħtux it-tfal tagħkom kmieni l-iskola għax ma jkun hemm ħadd responsabbli dak il-ħin.  Aħjar tibagħtuhom jisimgħu quddiesa.  Il-bieb tal-hall mhux se jibqa’ jinfetaħ ħlief għall-Coffee Morning u għall-Jum iċ-Ċelebrazzjoni.  Issa li t-tfal tal- Kinder draw jiġu l-iskola tajjeb li huma wkoll jibdew jidħlu lkoll mat-tfal tal-Primarja u ma joħorġux qabel is-2.10p.m.

It-tfal huma mitluba li jibdew iġibu l-beritta magħhom biex jilbsuha x’ħin jinżlu fil-bitħa.

 Ser nieħdu DVD taċ-ċeremonja kollha ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni.  Il-prezz ser ikun ta’ €6.00.  Min jixtieq jakkwista kopja jimla l-formla li ngħatat lill-istudenti u jagħtuha lill-għalliema mhux iktar tard mill-Ġimgħa 27 ta’ April 2012.  Importanti ninfurmawkom li f’dan il-jum ħadd ma jista’ joħroġ minn postu jew iqum bilwieqfa biex jieħdu ritratti jew DVD għax jiġi jidher fid-DVD u jtellef lil ta’ warajh.

Dame Marianne Zammit

A/Kap tal-Iskola

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s