Il-Ġublew tal-Ħniena

Nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu, l-iskola tagħna organizzat ħarġa għas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena.  Hemmhekk ġiet iċċelebrata quddiesa mill-Arċipriet tal-Parroċċa Dun Frankie Bajada, flimkien mad-Djaknu Massimo Buttiġieġ.  Wara l-quddiesa, it-tfal żaru l-kappella tal-Madonna, fejn ġiet spjegata lilhom l-istorja ta’ Karmni Grima.

pinu3

pinu2

pinu1

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s